Hotuba ya Mheshimiwa Dkt. Elsie S. Kanza, Balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Washington, D.C. na Viongozi wa Diaspora - 20 January, 2024